Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów
Jarosław Iwaszkiewicz
www.epnet.com

EBSCO pozwala na korzystanie z piętnastu baz czasopism:

 • PsycInfo. Baza wydawana przez American Psychological Association (APA) posiada ponad 2,3 miliony rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, rozdziałów książek oraz dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych. Zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, fizjologia, lingwistyka, antropologia, biznes i prawo. Częściowo pełnotekstowa.
 • PsycArticles/ - jest autorytatywnym źródłem pełnotekstowych artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Zawiera materiały z psychologii ogólnej oraz z zakresu badań specjalistycznych, podstawowych, stosowanych, klinicznych i teoretycznych. Baza obejmuje ponad 120.000 artykułów z 60 czasopism publikowanych przez American Psychological Association oraz organizacje stowarzyszone.
 • Academic Search Premier. Największa na świecie wielodziedzinowa baza czasopism naukowych. Zawiera publikacje z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, edukacji, psychologii, filologii, językoznawstwa, studiów etnicznych, sztuki, literatury, nauk medycznych i biomedycznych, nauk ścisłych, technicznych oraz informatyki.
 • Business Source Premier. Baza ekonomiczna zawierająca czasopisma z zakresu: marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych.
 • Business Source Complete. Najobszerniejsza baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera pełne teksty ponad 25 tys. publikacji: czasopism, streszczeń książek, raportów, danych finansowych, materiałów konferencyjnych etc.
 • MasterFILE Premier. Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych.
 • Regional Business News. Obejmuje pełny tekst 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 • NewsPaper Source Plus. Baza pełnotekstowa oferująca dostęp do ponad 280 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim m.in.: The Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Daily News, Boston Globe, The Times (Londyn), Sunday Times (Wlk. Brytania), The Moscow Times. Zawiera również transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, FOX News i in.
 • Health Source: Consumer Edition. Zawiera czasopisma pełnotekstowe oraz abstrakty i cytowania z czasopism z zakresu medycyny ogólnej i ochrony zdrowia.
 • Clinical Pharmacology. Monografia na temat leków stosowanych w USA.

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola. Baza opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera cytowania odnośnie artykułów z czasopism, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów i różnego rodzaju dokumentów źródłowych z zakresu wszystkich aspektów tematyki rolniczej
 • MEDLINE. Wiodąca na świecie baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawierająca cytowania i abstrakty z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition.Zawiera abstrakty i cytowania czasopism medycznych.
 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) ? zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz książek, raportów i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji on-line oraz zarządzania informacją
 • ERIC. Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA zawierająca abstrakty i cytowania z czasopism o tematyce nauk społecznych, szkolnictwa i edukacji.

Lista wszystkich czasopism pełnotekstowych zawartych w poszczególnych bazach, dostępna jest na stronach EBSCO.

Bazy dostępne w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki

Elsevier

Elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier (pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie .pdf, spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty) udostępnianie w formie bazy danych, działającej serwerze ScienceServer w ICM. Aktualny dostępny zbiór liczy 1650 tytułów czasopism bieżących wraz z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku oraz dodatkowo 370 tytułów, które nie są już kontynuowane. Są to czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych i technicznych, a także ekonomii, finansów, psychologii oraz nauk społecznych. Baza ScienceDirect jest aktualizowana cotygodniowo.

Instrukcja i pomoc do bazy dostępne są tutaj.

Springer

Elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers udostępniane w formie bazy zainstalowanej na serwerze ScienceServer w ICM. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 1130 czasopism z zakresu z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych i technicznych, a także ekonomii, finansów, psychologii oraz nauk społecznych. W bazie znajdują się czasopisma w językach angielskim i niemieckim.

Web of Knowledge

Zestw baz bibliograficzno-bibliometrycznych tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) oraz Art & Humanities Citation Index (AHCI). Indeksy zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE - ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych.

Pomoc i instrukcja obsługi dostępna jest tutaj.

Science

Science Magazine jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o nowych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Zajmuje się również tematyką biznesu, ekonomii, edukacji, medycyny, historii, socjologii oraz techniki i technologii.
Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Nature

Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Tygodnik od lat posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism wydawanych na świecie.
Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.)

Wiley-Blackwell

Wiley Online Library oferuje dostęp do pełnych tekstów recenzowanych artykułów naukowych z ponad 1500 czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell, reprezentujących szeroką gamę dziedzin: psychologię, ekonomię, zarządzanie, finanse, rachunkowość , prawo, medycynę, socjologię, politologię, matematykę, statystykę, nauki techniczne, etc.

Scopus

Prowadzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Zawiera ponad 18.500 tytułów recenzowanych czasopism naukowych, wśród których ponad 50% stanowią publikacje europejskie (również polskie). Scopus posiada funkcję analizy cytowań wybranych dokumentów (tzw. Citation Tracker), funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer).

Bazy Biblioteki Wirtualnej Nauki dostępne są z komputerów znajdujących się na terenie Uczelni.

Bazy Open Access

Directory of Open Access Journals

DOAJ, czyli Directory of Open Access Journals, to zbiór czasopism i artykułów w wolnym dostępie. Utworzony przez Lund University Libraries portal zawiera pełne teksty ponad 1300 naukowych czasopism elektronicznych. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich między innymi psychologię, ekonomię, marketing i zarządzanie. Lista jest stale wzbogacana nowymi tytułami.

HighWire Press

Serwis oferujący dostęp do pełnych tekstów ponad 900 tys. artykułów z 865 tytułów czasopism z zakresu socjologii, psychologii, ekonomi i innych dziedzin.

Lista regensburska

Baza znajduje się na serwerze w Universitätsbibliothek Regensburg. Zawiera informacje o dostępie do elektronicznych wersji czasopism naukowych. Współtworzy ją około 250 bibliotek, głównie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

The Library of Congress

Zapisany w formie elektronicznej, tworzony przez Bibliotekę Kongresu USA zbiór zawiera ponad 10 tysięcy pozycji a w tym rękopisy, mapy, nagrania audiowizualne, plakaty, zdjęcia dokumentalne, muzykę i książki historyczne.

Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie

Lista dostępnych bezpłatnie czasopism elektronicznych o profilu naukowym.

OAIster

OAIster jest projektem Digital Library Production Services University of Michigan. Jego zadaniem jest stworzenie pełniejszego dostępu do "trudno dostępnych" zasobów elektronicznych (książek i czasopism on-line, plików audio i video, grafiki). Zawiera prawie 10 milionów rekordów dokumentów elektronicznych, pochodzących z 712 instytucji.

AllPsych Online

AllPsych Online jest jednym z największych i najbardziej obszernych serwisów internetowych poświęconych psychologii. Na stronie znajdują się między innymi artykuły pełnotekstowe, odsyłacze do innych serwisów psychologicznych, testy online. AllPsych onLine jest rekomendowana przez ponad 100 uniwersytetów w 10 krajach.

SCIRUS

SCIRUS jest profesjonalnym programem przeszukującym strony uczelni wyższych i prywatne strony pracowników naukowych. Poszukuje informacji także w tekstach artykułów recenzowanych w procesie wydawniczym oraz w bazach danych m.in.: ScienceDirect, MEDLINE on BioMedNet, IDEAL, Beilstein on ChemWeb, US Patent Office, Mathemetics Preprint Server, CogPrints i NASA.

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera informacje oraz linki do niemal 1500 tytułów polskich czasopism. Periodyki udostępniają na swych stronach internetowych spisy treści, abstrakty jak również w wielu przypadkach, pełne teksty artykułów. Bazę można przeszukiwać zarówno poprzez indeksy alfabetyczne jak i rzeczowe. Serwis przygotowuje Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego.


Archiwum czasopism dostępnych jedynie w Bibliotece WSFiZ

 • Computerworld - Archiwum On-line, w którym znajdują się teksty z wszystkich wydań tygodnika Computerworld od 1992 roku oraz Raportów Computerworld od 1997 roku.
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza - archiwum on-line od 2004 r
 • Gazeta Samorządu i Administracji - archiwum on-line od 2001 r.
 • Personel i Zarządzanie - Personel i Zarządzanie
 • Puls Biznesu - archiwum on-line od 1995 r.
 • Rzeczpospolita - archiwum on-line od 1995 r.


Szukanie zwykłeSzukanie zaawansowane