Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów
Jarosław IwaszkiewiczTytuł Autor Rok Język Egzmeplarze
Prasa lokalna i samorządowa : propozycje zmian legislacyjnych 2020 pol W czytelni
Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych Maruchin, Wojciech 2020 pol Dostępny
Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski Korwin-Szymanowska, Aleksandra 2020 pol Dostępny
Problemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej : wybrane aspekty badań 2020 ger Dostępny
Zagrożenia dla konsumentów na rynku usług bankowych Szopiński, Tomasz 2020 pol Dostępny
Media - czwarta władza?. 2011 pol W czytelni
Dylematy praw człowieka 2008 pol W czytelni
Polityka i media : praca zbiorowa 2008 pol W czytelni
Zawody prawnicze 2010 pol W czytelni
Czy istnieje IV władza? : wolność prasy w teorii i praktyce 2010 pol W czytelni
Status prawny twórców utworów filmowych Kakareko, Ksenia. 2019 pol W czytelni
Prawna ochrona dóbr kultury 2009 pol W czytelni
Dziennikarz, utwór, prasa : księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego 2014 pol W czytelni
Prawna ochrona zabytków 2010 pol W czytelni
Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym 2018 pol W czytelni
Fundamenty zawodu dziennikarza Kakareko, Ksenia. 2019 pol W czytelni
Wybrane aspekty realizacji zasady zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego 2019 pol W czytelni
Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej 2016 pol W czytelni
Polska w Rosji - Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa 2003 rus W czytelni
Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych 2015 pol W czytelni
Jawność życia publicznego 2018 pol Dostępny
Prawo a medycyna : studia i szkice Sobczak, Jacek 2018 pol W czytelni
W kręgu historii, politologii i emigracji 2018 eng W czytelni